Pompa infuzyjna strzykawkowa Medima S - umożliwiający infuzję w ml/min, ml/h,ml/24h, umożliwia zybkości dozowania z objętości i czasu, zapamiętuje do 120 nazw leków i wyświetlania jednej z nich w czasie infuzji.

Wyświetlacz pompy infuzyjnej graficzny, duzy i czytelny, który wyświetla:
-szybkość podawania lekui
-ilość ładowania akmulatora oraz rodzaj jego zasilenia
-nazwę lwku podawaną pacjętowi
-ciśnienie podawania oraz ustawiomy alarm okluzji
-objętość oraz typ stosowanej strzykawki

 • Pompa posiada szeroki wybór strzykawek polskich oraz zagranicznych o objętości - 5, 10, 20, 30, 50 ml.
 • Strykawka posiada proste oprogramowanie jest łatwa w obsłudze. Posiada szybkie wprowadzenie danych za pomocą klawiatury numerycznej. Jest możliwa zmiana parametrów bez przerwania infuzji.
 • Pompa posiada ałtomatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki, które zmniejsza błędy początkowe infuzji oraz przyśpiesza jej obsługę.
 • Posiada induzje w różnych jednostkach takich jak:  ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, / kg / min / godz / 24godz. 
 • Pompa posiada blokade danych chroniącym hasłem dostępu. Posiada rozbudowany system funkcji ochrony, który pozwala zabezpieczyć wybrane funkcje pompy takie jak: start infuzji, start bolusa, zmiana progów okluzji, wyłączenie pompy.
 • Pompa posiada bolus automatyczni i manualny - programowanie dawki i czasu podawania leku.
 • Auromatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego - posiada 6 poziomów ciśnienia okluzji, posiada zmianę programu w czasie trwania infuzji. Pompa posiada wskaźnik ciśnieniu, który jest widoczny na wyświetlaczu.
 • Pompa rozbudowana o systemy alarmów, która pozwala na rególację głośności i wyboru dźwięku. Możliwość ustawienia trybu nocnego, zmniejszenia jasności wyświetlacza oraz możliwosć przyciszenia dźwięku.
 • Rejestracja zdażeń - posiada możliwość zapisania pełnej histori infuzji  (parametry, czynności operatorskie oraz alarmy wraz z datą i godziną wystąpienia). Wyniki można przeglądać na pompie jak również na komputerze PC.
 • Biblioteka leków - można 120 procedur dozowania leków z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów infuzji. Dodatkowo do każdego parametru, dodać można ograniczenia, które w czasie programowania infuzji ostrzegają o przekroczeniu dopuszczalnych wartości. Limity miękkie ostrzegają o przekroczeniu wartości zalecanych.  
 • Limity twarde uniemożliwiają wpisanie wartości spoza ich zakresu. Po wybraniu leku z listy pompa jest gotowa do infuzji, a dzięki limitom zmniejsza się ryzyko przedawkowania leku.

 Bibliotekę leków wpisać można w następujący sposób:

   • bezpośrednio z klawiatury pompy
   • przesłać z pompy do pompy za pomocą interfejsu RS232
   • utworzyć ją w programie Medima Drug Editor i przesłać do pompy bezpośrednio z PC lub za pośrednictwem MedimaNet.