Pompa infuzyjna objętościowa Medima P2 - Wszystkie funkcje modelu P1. Dodatkowo możliwość wpisania do pompy biblioteki leków z uwzględnieniem limitów miękkich (soft limits, min max) i twardych (hard limits, min max) dla wszystkich parametrów.

Wyświetlacz pompy infuzyjnej graficzny, duży i czytelny, który wyświetla:
-szybkość podawania lekui
-ilość ładowania akmulatora oraz rodzaj jego zasilenia
-nazwę lwku podawaną pacjętowi
-ciśnienie podawania oraz ustawiomy alarm okluzji
-objętość oraz typ stosowanej strzykawki

 

  • Strzykawka posiada proste oprogramowanie jest łatwa w obsłudze. Posiada szybkie wprowadzenie danych za pomocą klawiatury numerycznej. Jest możliwa zmiana parametrów bez przerwania infuzji.
  • Posiada infuzje w różnych jednostkach takich jak:  ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, / kg / min / godz / 24 godz. 
  • Pompa posiada blokadę danych chroniącym hasłem dostępu. Posiada rozbudowany system funkcji ochrony, który pozwala zabezpieczyć wybrane funkcje pompy takie jak: start infuzji, start bolusa, zmiana progów okluzji, wyłączenie pompy.
  • Pompa posiada bolus automatyczni i manualny - programowanie dawki i czasu podawania leku.
  • Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego - posiada 11 poziomów ciśnienia okluzji, posiada zmianę programu w czasie trwania infuzji. Pompa posiada wskaźnik ciśnieniu, który jest widoczny na wyświetlaczu.
  • Pompa rozbudowana o systemy alarmów, która pozwala na rególacje głośności i wyboru dźwięku. Możliwość ustawienia trybu nocnego, zmniejszenia jasności wyświetlacza oraz możliwosć przyciszenia dźwięku.
  • Rejestracja zdarzeń - posiada możliwość zapisania pełnej historii infuzji  (parametry, czynności operatorskie oraz alarmy wraz z datą i godziną wystąpienia). Wyniki można przeglądać na pompie jak również na komputerze PC.
  • Biblioteka leków - W pamięci pompy zapisać można 120 procedur dozowania leków z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów infuzji. Dodatkowo do każdego parametru dodać można ograniczenia, które w czasie programowania infuzji ostrzegają o przekroczeniu dopuszczalnych wartości. Limity miękkie ostrzegają o przekroczeniu wartości zalecanych.
  • Limity twarde uniemożliwiają wpisanie wartości spoza ich zakresu. Po wybraniu leku z listy pompa jest gotowa do infuzji, a dzięki limitom zmniejsza się ryzyko przedawkowania leku.

Bibliotekę leków wpisać można w następujący sposób:
   • bezpośrednio z klawiatury pompy
   • przesłać z pompy do pompy za pomocą interfejsu RS232
   • utworzyć ją w programie Medima Drug Editor i przesłać do pompy bezpośrednio z PC lub za pośrednictwem MedimaNet.