Pompa infuzyjna objętościowa Medima P1 - programowania szybkości infuzji w ml/h oraz w innych jednostkach takich jak: ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, / kg / min, godz, 24 godz. Posiada tryb infuzji takie jak: infuzja ciągła, z przerwami, profil do 24 cykli, możliwość zapisu w bibliotece leków do 120 pełnych protokołów podawania leków dla wszystkich parametrów infuzji bez limitów. Pompa wyświetla nazwę leku podczas infuzji, posiada dużą ilość konfiguracji takie jak tryb nocny, opcje alarmów oraz rozbudowany system alarmów. Mikroinfuzja - szybkość dozwolona od 0.1 ml/h

Wyświetlacz pompy infuzyjnej graficzny, duży i czytelny, który wyświetla:
-szybkość podawania lekui
-ilość ładowania akmulatora oraz rodzaj jego zasilenia
-nazwę lwku podawaną pacjętowi
-ciśnienie podawania oraz ustawiomy alarm okluzji
-objętość oraz typ stosowanej strzykawki

 

  • Strzykawka posiada proste oprogramowanie jest łatwa w obsłudze. Posiada szybkie wprowadzenie danych za pomocą klawiatury numerycznej. Jest możliwa zmiana parametrów bez przerwania infuzji.
  • Posiada infuzje w różnych jednostkach takich jak:  ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, / kg / min / godz / 24 godz. 
  • Pompa posiada blokadę danych chroniącym hasłem dostępu. Posiada rozbudowany system funkcji ochrony, który pozwala zabezpieczyć wybrane funkcje pompy takie jak: start infuzji, start bolusa, zmiana progów okluzji, wyłączenie pompy.
  • Pompa posiada bolus automatyczni i manualny - programowanie dawki i czasu podawania leku.
  • Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego - posiada 11 poziomów ciśnienia okluzji, posiada zmianę programu w czasie trwania infuzji. Pompa posiada wskaźnik ciśnieniu, który jest widoczny na wyświetlaczu.
  • Pompa rozbudowana o systemy alarmów, która pozwala na rególacje głośności i wyboru dźwięku. Możliwość ustawienia trybu nocnego, zmniejszenia jasności wyświetlacza oraz możliwosć przyciszenia dźwięku.
  • Rejestracja zdarzeń - posiada możliwość zapisania pełnej historii infuzji  (parametry, czynności operatorskie oraz alarmy wraz z datą i godziną wystąpienia). Wyniki można przeglądać na pompie jak również na komputerze PC.
  • Biblioteka leków - W pamięci pompy zapisać można 120 procedur dozowania leków z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów infuzji. Dodatkowo do każdego parametru dodać można ograniczenia, które w czasie programowania infuzji ostrzegają o przekroczeniu dopuszczalnych wartości. Limity miękkie ostrzegają o przekroczeniu wartości zalecanych.
  • Limity twarde uniemożliwiają wpisanie wartości spoza ich zakresu. Po wybraniu leku z listy pompa jest gotowa do infuzji, a dzięki limitom zmniejsza się ryzyko przedawkowania leku.

Bibliotekę leków wpisać można w następujący sposób:
   • bezpośrednio z klawiatury pompy
   • przesłać z pompy do pompy za pomocą interfejsu RS232
   • utworzyć ją w programie Medima Drug Editor i przesłać do pompy bezpośrednio z PC lub za pośrednictwem MedimaNet.